[1]
Zawora, J. i Kowalska, I. 2021. Bilans wdrożenia ZIT w Polsce − nowego instrumentu finansowania polityki spójności UE. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 83, 3 (wrz. 2021), 235–252. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.16.