[1]
Szwast, M. 2021. Skuteczność skargi na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (w świetle orzecznictwa). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 83, 4 (grudz. 2021), 49-64. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.4.