[1]
Żak, M. 2020. Kompetencje zawodowe sędziów a instytucjonalizacja partycypacji społecznej w wymiarze sprawiedliwości. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 82, 3 (wrz. 2020), 61–75. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.5.