[1]
Szczepaniak, R. 2020. Kilka refleksji na temat stanu cywilistycznej aparatury pojęciowej używanej w dyskursie o podmiotowości prawnej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 82, 3 (wrz. 2020), 111–125. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.8.