[1]
Bugajski, B. i Nowak-Gruca, A. 2020. Prawa własności intelektualnej jako składniki majątków małżonków w świetle art. 33 pkt 9 k.r.o. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 82, 3 (wrz. 2020), 127–142. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.9.