[1]
Demenko, A. i Urbańczyk, M. 2020. Politically correct hate speech. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 82, 3 (wrz. 2020), 169–177. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.12.