[1]
Kalinowska-Sufinowicz, B. 2020. Molestowanie seksualne i jego koszty finansowe dla gospodarki. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 82, 3 (wrz. 2020), 179–196. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2020.82.3.13.