[1]
Michałowska, K. 2021. Ochrona zdrowia dziecka i jego rodziny a realizacja obowiązku nauki w sytuacji stanu epidemii. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 83, 1 (mar. 2021), 21–35. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.2.