[1]
Dajczak, W. 2021. Czasopismo prawnicze 2.0: racjonalna ewolucja czy wymuszona rewolucja? . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 83, 2 (cze. 2021), 123-139. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.2.8.