[1]
Kała, D.P. 2021. Ogólne przesłanki nadania stopnia doktora habilitowanego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 83, 1 (mar. 2021), 229–242. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.17.