[1]
Rocki, M. 2021. Łączenie studiów z pracą zarobkową a wejście absolwentów wyższych uczelni na rynek pracy. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 83, 4 (grudz. 2021), 205–223. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.14.