[1]
Kania-Chramęga, A. 2021. „Małoletniość” a problematyka ustawowych wskazań sądowego wymiaru kary – wybrane zagadnienia. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 83, 1 (mar. 2021), 61–71. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.5.