[1]
Podgórska-Rykała, J. i Sroka, J. 2021. Uwarunkowania konsensualnego modelu dialogu społecznego i dialogu obywatelskiego na poziomie regionalnym w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 83, 1 (mar. 2021), 309-326. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.22.