[1]
Przybylska-Kapuścińska, W. 2021. Paweł Smaga, Polityka makroostrożnościowa w sektorze bankowym. Teoria i praktyka, Warszawa: SGH Oficyna Wydawnicza 2020. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 83, 1 (mar. 2021), 341-345. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.24.