[1]
PAN, K.N.P. 2021. Rekomendacja Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w sprawie ujawniania konfliktu interesów w prawniczych publikacjach naukowych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 83, 1 (mar. 2021), 353-354. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.1.27.