[1]
Smyczek-Gołębiewska, S. 2021. Kategoria słuszności w polskim orzecznictwie sądowym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 83, 4 (grudz. 2021), 19-30. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.2.