[1]
Długosz-Jóźwiak, J. 2021. Uiszczenie grzywny za pracownika – poplecznictwo, niegospodarność czy jedynie wykroczenie?. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 83, 4 (grudz. 2021), 65-77. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.4.5.