[1]
Mamzer, H. i Nowak, P. 2021. Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt jako problem społeczny. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 83, 3 (wrz. 2021), 335–354. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2021.83.3.22.