[1]
Parysek, J.J. 2015. Rola lokalnego samorządu terytorialnego w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym gmin. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 77, 3 (sty. 2015), 27-46. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.4.