[1]
Stępień, J. 2015. W poszukiwaniu współczesnego kształtu samorządu terytorialnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 77, 3 (sty. 2015), 47-63. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.5.