[1]
Kieres, L. 2015. Europejska karta samorządu lokalnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 77, 3 (sty. 2015), 79-99. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.7.