[1]
Szewczyk, M. 2015. Interes prawny jako kryterium wyłączenia radnego od udziału w głosowaniu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 77, 3 (sty. 2015), 227–242. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.16.