[1]
Wiśniewski, M. 2015. Zaufanie do samorządu terytorialnego w Polsce – próba oceny. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 77, 3 (sty. 2015), 321-334. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.3.22.