[1]
Trzebiński, A.A. 2022. Jak zmniejszyć asymetrię informacji na rynku crowdfundingu udziałowego w Polsce?. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 84, 3 (wrz. 2022), 155–170. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.3.10.