[1]
Markowski, Łukasz 2022. Konwergencja realna Polski i strefy euro z perspektywy synchronizacji cykli koniunkturalnych i wymiany wewnątrzgałęziowej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 84, 3 (wrz. 2022), 117–132. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.3.08.