[1]
Rae, G. i Piotrowska , K. 2022. Mixed opinions: public attitudes towards the welfare state in Poland. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 84, 4 (grudz. 2022), 137–161. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.4.09.