[1]
Mierzejewska, L. 2022. Ujęcia systemowe w dorobku naukowym prof. Jerzego J. Paryska. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 84, 4 (grudz. 2022), 241–250. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.4.15.