[1]
Kolasińska, E. 2022. Niepewność miejsca pracy w czasie pandemii COVID-19 na podstawie dzienników pandemicznych. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 84, 4 (grudz. 2022), 227–240. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.4.14.