[1]
Oliwa-Ciesielska, M. 2022. Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Woźniaku (1947–2022). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 84, 3 (wrz. 2022), 255–257. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.3.16.