[1]
RPEiS, R. 2022. Back matter. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 84, 3 (wrz. 2022), 258–259. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.3.17.