[1]
Rotko, J. 2022. Ustawa Prawo wodne z 2017 roku w świetle zasad techniki prawodawczej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 84, 4 (grudz. 2022), 73–86. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2022.84.4.05.