[1]
Afeltowicz, Łukasz i Rudnicki, S. 2023. Socjologia wobec design thinking. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 85, 2 (cze. 2023), 237–251. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.17.