[1]
Trzciński, G. i in. 2023. Drogi wewnętrzne i gruntowe w postępowaniach administracyjnych i orzecznictwie sądowoadministracyjnym w sprawach budowlanych: problemy interpretacyjne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 85, 2 (cze. 2023), 127–141. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.10.