[1]
Moska, M. 2023. Odpowiedzialność odszkodowawcza prowadzących na własny rachunek przedsiębiorstwa lub zakłady wytwarzające środki wybuchowe albo posługujące się takimi środkami (art. 435 § 2 k.c.). Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 85, 2 (cze. 2023), 173–186. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.13.