[1]
Lipiński, K. 2023. Problemy przypisywania odpowiedzialności karnej podmiotowi zbiorowemu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 85, 2 (cze. 2023), 187–200. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.14.