[1]
Dąbrowski, D. i Michałowska, K. 2023. Uwagi o potrzebie wzmocnienia praw pasażerów w przewozach multimodalnych w prawie Unii Europejskiej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 85, 2 (cze. 2023), 157–171. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.12.