[1]
Kaspryszyn, J. 2023. Postępowanie wywołane wniesieniem skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej – zagadnienia konstrukcyjne. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 85, 1 (mar. 2023), 123–138. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.1.10.