[1]
Kowalski, T. 2023. System z Bretton Woods i jego dziedzictwo. Od pieniądza złotego do cyfrowego, red. Ryszard Bartkowiak, Janusz Ostaszewski i Zbigniew Polański. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2022. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 85, 1 (mar. 2023), 261–263. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.1.19.