[1]
Gliszczyńska-Grabias, A. 2023. Symbole pamięci i prawa pamięci w Izraelu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 85, 3 (wrz. 2023), 219–234. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.3.13.