[1]
Trocka, M. 2023. Raportowanie informacji związanych z klimatem na przykładzie banków. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 85, 2 (cze. 2023), 201–219. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.15.