[1]
Kowalik, E. 2024. Wpływ śmierci uczestnika postępowania wieczystoksięgowego na szybkość i sprawność toczącego się postępowania o wpis w księdze wieczystej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 86, 1 (mar. 2024), 23–40. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.02.