[1]
Bieńkowski, K. 2023. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozwój jurysdykcji administracyjnej w Polsce – Profesor Stanisław Kasznica a współczesna nauka prawa”, Poznań, 23 lutego 2023 r. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 85, 2 (cze. 2023), 269–271. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2023.85.2.19.