[1]
Chmielewska, A. i Kluza, K. 2024. ESG risk rating and company valuation: The case of the Warsaw Stock Exchange. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 86, 1 (mar. 2024), 179–197. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.10.