[1]
Rachalski, M. 2024. O logicznych podstawach relacji specjalności w prawie karnym: uwagi krytyczne do koncepcji Władysława Woltera. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 86, 1 (mar. 2024), 97–114. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.06.