[1]
Przybył, I. i in. 2024. Decyzje kobiet o nazwisku po ślubie w wymiarze diachronicznym i synchronicznym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 86, 1 (mar. 2024), 241–264. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.13.