[1]
Zachorowska-Mazurkiewicz, A. 2024. Anna Ząbkowicz, Państwo wobec grup dominujących w gospodarce. Perspektywa instytucjonalnej ekonomii politycznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 86, 1 (mar. 2024), 269–271. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.15.