[1]
Haberko, J. 2015. Charakter prawny relacji rodzice – dorosłe dzieci w kontekście zobowiązań alimentacyjnych rodziców. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 77, 4 (grudz. 2015), 41-55. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.4.