[1]
Mucha, J. 2024. Łukasz Wirkus i Marta Pięta-Chrystofiak (red.), Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa w teorii i praktyce. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2023. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 86, 1 (mar. 2024), 265–269. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.14.