[1]
Gomułowicz, A. 2024. Prof. dr hab. Wojciech Łączkowski. Człowiek renesansowego formatu. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 86, 1 (mar. 2024), 273–274. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2024.86.1.16.