[1]
Hryniewicz-Lach, E. 2015. Przestępstwa z niewiedzy lub zapomnienia. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. 77, 4 (grudz. 2015), 173–186. DOI:https://doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.4.14.